fbpx
Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
________________________________________
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

• TYTUŁ PROJEKTU: Promocja marki produktowej MobyGeek na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych
• NUMER UMOWY: POIR.03.03.03-04-0016/19-00
• DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
• PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand

Celem podejmowanych działań jest kompleksowe promowanie w okresie 2019-2020 produktów marki MOBYGEEK, głównie na wybranych perspektywicznych rynkach USA i ZEA, ale również na rynkach:Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktowej MOBYGEEK na powyższych rynkach, a w konsekwencji wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym.Realizacja projektu pozwoli firmie nawiązać nowe kontakty handlowe (planuje podpisać minimum 30 nowych kontraktów), co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie poza granicami kraju.
Całkowita wartość projektu: 416 100,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 353 685,00 PLN.

Search