fbpx
Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
________________________________________
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

• TYTUŁ PROJEKTU: Promocja marki produktowej MobyGeek na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych
• NUMER UMOWY: POIR.03.03.03-04-0016/19-00
• DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
• PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand

Opis projektu:
Celem podejmowanych działań jest kompleksowe promowanie w okresie 2019-2020 produktów marki MOBYGEEK, głównie na wybranych perspektywicznych rynkach USA i ZEA, ale również na rynkach:Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktowej MOBYGEEK na powyższych rynkach, a w konsekwencji wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym.Realizacja projektu pozwoli firmie nawiązać nowe kontakty handlowe (planuje podpisać minimum 30 nowych kontraktów), co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym szczególnie poza granicami kraju.
Całkowita wartość projektu: 416 100,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 353 685,00 PLN.

Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
________________________________________
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

• TYTUŁ PROJEKTU: Dywersyfikacja działalności firmy LUKEPROJEKT Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji typoszeregu innowacyjnego stołu do gier planszowych
• Nr projektu: RPKP.01.06.02-04-0121/19

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez LukeProjekt innowacji produktowej w postaci typoszeregu multimedialnych stołów do gier planszowych charakteryzujących się rozbudowaną funkcjonalnością, w tym: zastosowanie systemu podwójnego blatu, przy czym górny blat przykrywa wewnętrzną kryptę stołu, w której rozkładane są elementy gry planszowej, system uszczelniający górny blat "keep dry system” zabezpieczający kryptę przez zalaniem, automatyczny system regulacji wysokości dolnego blatu pozwalający na ustawienie optymalnej głębokości krypty, zintegrowane oświetlenie LED lights system i system nagłośnienia bluetooth, ładowarka USB pozwalająca na podłączenie telefonu lub tabletu np. podczas gier multimedialnych, podłoga interaktywna – ekran dotykowy czy telewizor wbudowany w dolny blat/kryptę stołu pozwala podłączyć komputer oraz inne urządzenie, co potęguje funkcje rekreacyjne stołu i wpisuje się w globalne tendencje rynkowe-Internet Rzeczy(IoT).
Zakres działań prowadzących do osiągnięcia obranego celu obejmuje zakup niezbędnych środków-maszyn
produkcyjnych do obróbki stolarskiej.

Projekt otrzymał dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.6.2. „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”.
Całkowita wartość projektu: 827 790,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 670 000,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład z EFRR): 499 954,00 PLN

Maszyny zakupione w ramach realizacji projektu:

Search